Rotunda svatého Kříže Menšího

Zajímavosti, Kostel

Adresa:
Karolíny Světlé
110 00 Praha 1
Česká republika

Nejbližší metro:  Národní třída Metro (382 m),   Staroměstská Metro (637 m)  

Nejbližší tramvajová zastávka:  Tram Narodni divadlo (113 m),   Tram Narodni divadlo (156 m),   Tram Karlovy lazne (213 m),   Tram Narodni divadlo (307 m),   Tram Narodni trida (370 m),   Tram Lazarska (552 m),   Tram Myslikova (582 m),   Tram Lazarska (587 m)  

Fotografie

Rotunda svatého Kříže Menšího Rotunda svatého Kříže Menšího Rotunda svatého Kříže Menšího

Vyhledávací slova

zajímavostikostelkostely  přidat vyhledávací slova

  oddělit vyhledávací výrazy čárkou

Popis

Rotunda sv. Kříže je nejstarší pražská románská rotunda, nachází se v části Staré Město na křižovatce Konviktské ulice s ulicí Karoliny Světlé. Její vznik je kladen do doby po roce 1125. Rotunda byla v předhusitské době farním kostelem. Nějakou dobu patřila dominikánskému řádu, mezi lety 1784–1860 zde bylo skladiště. V současné době patří rotunda do pražské starokatolické farnosti a je místem pravidelných bohoslužeb.

Architektura

Nevelká jednoduchá stavba z drobných opukových kvádrů řazených v řádcích je tvořena okrouhlou, kopulí sklenutou, lodí a půlkruhovou apsidu na východní straně. Apsidu zdobí obloučkový vlys. Na vrchu je lucerna se sdruženými románskými okny, lucerna je na špici zakončená pozlaceným křížem s půlměsícem a osmicípou hvězdou.

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1365, kdy byla rotunda farním kostelem, stavba je ale patrně starší.

Podle legendy stojí rotunda na místě rybníka, do něhož byla vhozena ukřižovaná dívka, která proti vůli svých rodičů přijala křesťanství. Za noční bouře se prý jako Boží znamení kříž vynořil a vztyčil se nad rybníkem. Při opravě základů rotundy byl prý velký ztrouchnivělý kříž nalezen.

Je možné, že původně patřila rotunda k jednomu ze staroměstských panských dvorců. Poblíž stála fara, která zanikla v době husitských válek, kolem se rozprostíral hřbitov. V roce 1625 připadla rotunda dominikánům z nedalekého kláštera u sv. Jiljí. V roce 1784 za vlády Josefa II. se z kaple stalo skladiště. V roce 1860 hrozilo, že památka ustoupí stavbě nového domu. Z iniciativy Ferdinanda Břetislava Mikovce a Josefa Mánesa se za záchranu objektu postavila Umělecká beseda a památku se podařilo zachránit. Rotundu odkoupila ze soukromého vlastnictví rada města a architekt Ignác Ullmann se zavázal bez nároku na odměnu obnovit exteriér stavby. Ullmann také navrhl oltář, který vyzdobil malíř Jan Popelík.

Podle Mánesových představ zachycených na obraze Pobožnost v kapli sv. Kříže měly být na stěnách v horizontálních pruzích výjevy z legend o českých světcích. Jeho představy nebyly realizovány. Podle jeho návrhů byl nicméně vyroben ozdobný novorománský plůtek s motivem českých šípkových růží, který odděluje pozemek na němž rotunda stojí od ulice. Pozůstatky gotických nástěnných maleb ze 14. století opravil František Sequens. Nad presbytářem je umístěn obraz Zvěstování Páně z roku 1870 od Petra Maixnera.

Při rekonstrukci byly pod dlažbou objeveny pozůstatky původní cihlové podlahy a části náhrobků ze 13. století. V okolí byl objeven denár knížete Jaromíra z roku 1012.

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Upravit údaje o firmě   Vložit foto

View this listing in: English, Italiano, Français, 日本語, Русский, हिन्दी, Deutsch, Dansk, Nederlands, Svenska, Norsk

Mapa
Zvětšit Mapu

 

ver. 2.1.3